Català | Castellà | Anglès
 Presentació |  Repertori de fotografíes |  Vídeo |  Informació i pre-reserves |  Disponibilitat |  Serveis i condicions generals

Informació i Pre-reserves
La reserva no queda confirmada fins que és aprovada, se li dóna al client el número de compte on ingressar la paga i senyal i aquest fa el pagament a compte.
Nom:
Telèfon Fix:
Telèfon mòbil:
Adreça e-mail:
Dates que li interessen:
(arribada)
(sortida)
Número d'adults:
Número de nens:
Número de nadons: (nens que porten el seu llitet de viatge)
Comentaris / Observacions:

CAL GOTLLA
Capacitat: 16 persones.
Informació i reserves als telefons: 93.865.42.04 (ús preferible) - 93.865.33.88
www.calgotlla.com - calgotlla@hotmail.com